درختان در گنج یابی

درختان در گنج یابی

درختان در گنج یابی از دیرباز مورد کاربرد مردمان باستان بوده و نزد ادیان مقدس شمرده شده است. عیسی پیامبر بر تنه یک درخت به صلیب کشیده شد و از آن تاریخ به بعد مسیحیان بر روی قبورشان نهال درخت میرویاندند. زرتشت پیامبر دو نهال درخت (کشمر و فروید) به دست خود رویانید که توسط مردم زرتشتی تقدیس میشده اند و هدایایی را در زیر آن دو درخت پنهان میکردند. موسی پیامبر نیز نوری را از نزد درختی دید که او را ندا میداد، به همین سبب یهودیان درخت را نماد پاکی دانسته و تصویر بالا قدیمی ترین درخت جهان به اسم متوصالح یهودیست. در ادامه به تفسیر درختان میپردازیم.

درختان در گنج یابی ، سرو ، کاج

درختان دفینه گنج سرو کاج قدیمی

ممتازترین درخت در طول تاریخ بشریت که نمادی از آزادی نیز بوده درخت سرو میباشد، این درخت همانطور که شاعر میفرماید: گویی که جهان نهال قدش را ، از تخمه سرو کشمر دارد. سرو همواره نماد ملی ایران تلقی شده است. در صورتی که سرو، کاج گلابی و یا دیگر درختان همیشه سبز را یافتیم در فاصله سه الی هفت قدمی رو به طلوع آفتاب صبح (معمولا شرق) دفینه ای بس ارزشمند وجود خواهد داشت. این نوع دفینه دارای تله مکانیکی نبوده و تنها احتمال میرود بر روی دفینه زهر ریخته شده باشد. همچنین امکان وجود طلسم نیز بسیار کم بوده و در ادامه مطلب به تفسیر دیگر درختان در گنج یابی خواهیم پرداخت.

درختان در دفینه یابی ، توت ، گردو

درختان قدیمی توت گردو دفینه

مردمانی از دوران قدیم تا کنون بر اساس عقیده شخصی به درختان توت یا گردو پارچه هایی را آویز کرده و میبندند. در زیر درخت معمولا قبور با ارزشی وجود دارد با عمق سه الی هفت متری. امکان دارد همان درخت در گذشته های دورتری نشانه ای برای دفینه راهزنان بوده باشد که در اینصورت باید در خانه، تپه و یا غاری که نزدیک به درخت است بدنبال دفاین پنهان شده باشیم. در اینجا به پایان مطلب اختصاصی درختان در گنج یابی رسیدیم.

مطلب بعدی 👈 نشانه سگ در گنج یابی

error: Content is protected !!