علامت پرنده در گنج یابی

علامت پرنده در گنج یابی

علامت پرنده در گنج یابی مفاهیم ارزشمندی را دربر میگیرد و مردمان باستان پرنده را نماد عشق، صعود به تعالی و جاودانگی دانسته اند، معماران سلطنتی پرنده را در اشکال مختلف مانند طاووس ، اردک و نشانه کبوتر در دفینه یابی حکاکی میکرده اند که اشاره به مقبره ملکه و جواهرات آن دارند. هر کدام از این نماد ها با توجه به محیط اطراف، شاخص نسبی و بازه زمانی رمز گشایی میشوند. در ادامه به تفسیر دو علامت پرنده در گنج یابی که اشاره مستقیم به دفینه دارند خواهیم پرداخت.

نشانه کبوتر در دفینه یابی

نشانه کبوتر در دفینه یابی

در میان پرنده ها کبوتر نزد مردمان باستان بیشتر حایز اهمیت بوده و مقدس شمرده میشده است، آنها نشانه کبوتر در دفینه یابی را در مکان های بلند اعم از تپه ، قله و شیب حکاکی میکرده اند. در صورتی که کبوتر به صورت تندیس باشد باید در جهت دید آن بدنبال سنگی گرد به شکل تخم مرغ بود، داخل تخم مرغ سنگی جواهرات گرانبها و زیر سنگ نیز آرامگاه ملکه بانو قرار گرفته است. در صورتی که کبوتر بر روی صخره حکاکی و کنده کاری شده بود باید بدنبال تپه ای باشید که در هفت کوزه طلاست. اگر دو عدد کبوتر کنار هم بودند و به هم نگاه میکردند هدف زیر آنجاست.

علامت پرنده در گنج یابی (طاووس)

نشانه طاووس در گنج یابی

علامت پرنده در گنج یابی فراوان بوده لذا ما دو پرنده را که در ایران باستان مورد استفاده و احترام اند بررسی کرده ایم، در نوشته بالا به تفسیر نشانه کبوتر در دفینه یابی پرداختیم و اکنون نیز به دومین پرنده قابل تقدیس که نماد ایزدبانو یونانی (هرا) است خواهیم پرداخت. این پرنده همان نشانه طاووس در گنج یابی میباشد که همانند دیگر پرنده های غیرشکاری اشاره به مقبره و جواهرات بانوان سلطنتی دارد لذا با این تفاوت که بانوان مسیحی هستند. طاووس به هر شکلی که باشد چه دم آن باز و چه بسته باید در جهت دم ۶۰ قدم برداشت تا به اذن خداوند گنج پنهان برای شما آشکار گردد.

مطلب بعدی 👈 نشانه رد پا

error: Content is protected !!