غار در گنج یابی

غار در گنج یابی

غار در گنج یابی رازهای پنهان و نهفته ای را دربرمیگیرد که در طول تاریخ بشریت به عنوان مخفیگاه، سکونتگاه و دژ مورد کاربرد بوده است. از جمله غارها مهم میتوان به غار کلماکره، علیصدر و کرفتو اشاره نمود. غارها بر دو دسته ی غار باز (گشاده) و غار بسته (مسدود) تقسیم شده و هرکدام نیز از ارزش بالایی برخوردار هستند. بیشترین کاربرد غارها در دوره های باستانیه اشکانی، ساسانی و ایلیمایی بوده است. در ادامه مطلب به تفسیر هر دو نوع غار خواهیم پرداخت.

غار در گنج یابی

نشانه غار بسته دفینه خانه

از دیرباز غارهای باز، گشاده و فراخ به عنوان خانه، اسطبل و عبادتگاه کاربرد داشته اند، در اینگونه غارها مردمان باستان امانت هایی را در دیواره های غار پنهان کرده و در کف غار نیز احتمال وجود مقبره خواهد بود. همچنین غارهای باز به عنوان معدن استفاده شده اند که در اینصورت در اطراف باید شهری باستانی وجود داشته باشد. نوع تله در غارهای باز از نوع ریزشی میباشد به اینصورت که هنگامی که پا بر روی کف غار بزارید به داخل گودالی فرو خواهید رفت. در ادامه به تفسیر غار در گنج یابی از نوع بسته خواهیم پرداخت.

نشانه غار بسته در دفینه یابی

غار گنج و دفینه قبر

عموما غارهای بسته، مسدود و پلمپ دارای نشانه بالا هستند و در همان محدوده میتوان غار را یافت. اینگونه غارها جهت خزانه، انبار آذوقه و سلاح همچنین مقبره پادشاهی کاربرد داشته اند و نوع تله به کار رفته را از نوع گاز طلا (مسموم کننده) و ریزشی میدانند. جهت یافتن اتاقک اصلی باید از نشانه هایی که روی دیواره غار، کف و سقف هستند بهره برد. جهت باز نمودن پلمپ غار نیز از کتراک و مواد شیمایی بدون صدا باید استفاده نمود. در اینجا به پایان مطلب اختصاصی غار در گنج یابی رسیدیم شما نیز میتوانید در کانال تلگرام ما عضو شوید.

مطلب بعدی 👈 چشمه در گنج یابی

error: Content is protected !!