نشانه خورشید

نشانه خورشید

نشانه خورشید از دیرباز در جهان باستان نماد پاکی، مهر و هور بوده که نزد ملل های مختلف مقدس شمرده شده است. نماد خورشید در پیشگاهَ تمدن هیتی اسطوره، در پیشگاهَ یونانیان کبریا و در پیشگاهَ ایرانیانَ ایزد به شمار میرود. نشانه مذکور با توجه به شکل، اندازه و موقعیت قرار گیری به مقبره، معبد و ثروت اشاره دارد. در ادامه نشانه خورشید را در زمینه گنج و دفینه یابی به صورت مفصل مورد بررسی قرار میدهیم.

تفسیر نماد خورشید

علامت خورشید سنگ

هنگامیکه اشعه خورشید در سپیده دم به تپه، غار و یا سنگ مشکوکی بتابد در حالیکه نشانه خورشید در آن مکان رویت شده باشد، بر اساس شکل و اندازه پرتوها رمزگشایی و معمایابی انجام میشود، در صورتی که علامت خورشید داخل دایره قرار گرفته باشد بیانگر اشیائ مدفون هست و در صورتی که بدون محافظ اطراف (دایره) باشد اشاره به مقبره سلطنتی (اغلب ملکه)، معابد و بناهای باستانی دارد. در حالاتی کمیاب خورشید بدون اشعه لذا دارای چهره است که در اینصورت زیر نماد هدف واقع شده است و دارای تله میباشد. در ادامه اشکالات نشانه خورشید که شامل شکل چهره انسان و حیوان است بررسی میگردد.

نشانه خورشید و چهره انسان

خورشید سنگ گنج

سَمبُلَ آفتاب توسط معماران دیرینه در اشکالات انسان و حیوان بر روی سنگ، صخره و دیواره غارها حکاکی میشده است، این نماد یکی از پیچیده ترین رموز باستانی را دارا بوده و دارای دفاین ارزشمند است. در صورت رویت در جهت شرق باید بدنبال نماد دوم (تثبیت کننده) بود، نماد دوم میتواند اشاره به ورودی دارای دو تونل داشته باشد که یکی از تونل ها راه درست و دیگری راه انحراف و کجیست و شما را از هدف دور خواهد کرد، لذا باید نسبت به محیط رمزگشایی گردد و آفتاب به هر حفره ای بیشتر تابان بود گنج و دفینه را در همانجا جستجو و یافت کرد.

مطلب بعدی 👈 نشانه پیکان فلش تیر

error: Content is protected !!