نشانه شتر در گنج یابی

نشانه شتر در گنج یابی

نشانه شتر در گنج یابی تفاسیر گوناگونی را در بر میگیرد که بر اساس دوره های مختلف باستان شناسی به آنها میپردازیم. شتر از دیرباز میان اقوام ایرانی نمادی از صبر و مقاومت بوده است که در اکثر شهرها و محوطه های باستانی میتوان پیکره آن را که از سنگ و صخره ساخته شده است مشاهده نمود. همین موضوع باعث شده تا شتر مورد احترام باشد و دفینه هایی اعم از پیشکش مردمی و شاهی به آن نسبت داده شوند. در ادامه به تفسیر علامت شتر در دفینه یابی خواهیم پرداخت.

نشانه شتر در گنج یابی

علامت شتر در دفینه یابی

هنگامیکه در شیب کوه، دره و یا تپه قرار گیرد، به غار و یا ورودی پلمپ شده در جهت دید و همان دامنه کوه اشاره دارد. برای یافتن فاصله دقیق باید بر روی شتر سوار شد و در جهت دید فرد درخت، سنگ سیاه، سنگچین و یا هر مورد مشکوک دیگری مشاهده کرد. اینگونه موارد دارای تله ریزشی مکانیکی هستند و در صورت کوچکترین اشتباه و برداشتن اشیاء فرعی، کل غار فرو میریزد. ابتدا باید طبق توضییحات نسخه و نقشه های باستانی حتما تله هارا خنثی کرد و یا با کارشناسان در این مورد مشورت نمود.

علامت شتر در دفینه یابی

علامت شتر گنج معنی

در بُعدی از تاریخ که بازه ای میان دوره اشکانی و ساسانیست، در دشت های وسیع قرار میگیرد و بر اساس اهمیت محوطه و پتانسیل آن برای مخفی نمودن دفینه، شکل و ساختار آن تغییر می کند. در صورتی که شتر یک کوهان داشته باشد دارای گنج و دفینه ایست که متشکل از ظروف و اشیاء نقره ایست. در سه الی هفت قدمی پهلو راست نشانه شتر در گنج یابی و در عمق سه متری به گل پخته شده که به بسیار سفت است رسیده و سفید خانه اصلی در تونل فرعی قرار دارد لذا باید بسیار مواظب بود.

مطلب بعدی 👈 نشانه دست

error: Content is protected !!