نشانه شتر

نشانه شتر

نشانه شتر در مقوله گنج و دفینه یابی تفاسیر گوناگونی را در بر میگیرد که بر اساس دوره های مختلف باستان شناسی به آنها میپردازیم. شتر از دیرباز میان اقوام ایرانی نمادی از صبر و مقاومت بوده است. در اکثر شهرها و محوطه های باستانی میتوان پیکره آن را که از سنگ و صخره ساخته شده است مشاهده نمود. همین موضوع باعث شده تا شتر مورد احترام باشد. دفینه اعم از کوچک (پیشکش مردمی) و بزرگ (شاهی) به آن نسبت داده شوند.

نشانه شتر گنج

علامت سنگ شتر هنگامیکه در شیب کوه، دره و یا تپه قرار گیرد، به غار و یا ورودی پلمپ شده در جهت دید و همان دامنه کوه اشاره دارد. برای یافتن فاصله دقیق باید بر روی شتر سوار شد. در جهت دید فرد باید درخت، سنگ سیاه، سنگچین و یا هر مورد مشکوک دیگری مشاهده گردد. اینگونه موارد دارای تله ریزشی مکانیکی هستند. در صورت کوچکترین اشتباه و برداشتن اشیاء فرعی، کل غار فرو میریزد.

نشانه شتر چند کوهانه گنج یابی

نشانه شتر معنی

نماد سنگ شتر در بُعدی از تاریخ که بازه ای میان دوره اشکانی و ساسانیست، در دشت های وسیع قرار میگیرد. بر اساس اهمیت محوطه و پتانسیل آن برای مخفی نمودن دفینه، شکل و ساختار نشانه شتر تغییر می کند. در صورتی که شتر یک کوهان داشته باشد دارای گنج و دفینه ایست که متشکل از ظروف و اشیاء نقره ایست. در سه الی هفت قدمی پهلو راست پیکره شتر و در عمق سه متری به گل پخته شده که به بسیار سفت است رسیده و سفید خانه اصلی در تونل فرعی قرار دارد.

سنگ شتر تفسیر

نشانه شتر دو کوهان یا به عبارتی تفسیر علامت سنگ شتر در گنج یابی که بیشتر در دوران سلوکی و هخامنش مورد استفاده قرار گرفته و نمادی اعتقادی و برای نشان دادن راه شاهی بوده است، اشاره به تپه باستانی و یا فرو رفتگی زمین دارد که مربوط به مقبره شاهی و دفینه ای با ارزش متشکل مفرغ و طلا میباشد لذا جهت رمزگشایی بر اساس موقعیت جغرافیایی نشانه شتر با ما در تماس باشید.

مطلب بعدی 👈 نشانه دست

error: Content is protected !!