نشانه لاکپشت در گنج یابی

نشانه لاکپشت در گنج یابی

نشانه لاکپشت در گنج یابی مفاهیم متعددی را در برمیگیرد که در این مطلب بر اساس منابع تاریخی معتبر به آنها خواهیم پرداخت. در ایران باستان و نزد مردمان لاکپشت نماد استقامت و آبادی بوده است. لذا در دوره های مختلف تاریخی تندیس و پیکره آن ساخته شده و هدایایی به عنوان پیشکش کنار آن مخفی می شده است. همچنین این نماد برای مقبره سرداران اشکانی و بزرگان قبلیه های مناطق غربی ایرانَ قدیم استفاده میشده است. همین موضوع باعث شد بعدها در دوران ساسانی به عنوان نماد شاهی در کروکی و نسخه ها بیانگر مقبره باشد.

نشانه لاکپشت در گنج یابی

علامت لاکپشت در دفینه یابی

در بازه های زمانی مختلف اگر سرش داخل لاک باشد دفینه مربوط به سنگهای قیمتی بوده و دقیقا زیر پیکره لاک پشت قرار دارد. در صورتی که لاکپشت سرش بیرون باشد و به آسمان بنگرد دفینه در پشت سرش و در تپه ای قرار دارد که این تپه باید از نظر قدمت بررسی گردد و پلمپ ورودی را یافت. لاک پشت در صورتی که به روبرو نگاه کند در هفت الی پانزده قدمی اش یک سنگ مشکوک سیاه وجود دارد که زیر آن مقبره ی سردار ساسانیست لذا بدون دستکش به آن دست نزنید زیرا زهر آلود هستند.

علامت لاکپشت در دفینه یابی

نماد سنگ لاکپشت

در صورتی که کنار چشمه فصلی، خشک شده، رودخانه و یا سد باستانی باشد نمادی از آبادی و نشانه ای از الهه آب (آناهیتا) است. باید مسیر آب را در جهت دید لاکپشت دنبال نمود و به اولین دره ای که میرسیم سنگ سیاهی قرار دارد که در اصل ورودی یک تونل پیچیده با تله های متعدد میباشد. اینگونه موارد بسیار دشوار و قابل ریسک نیستند لذا حتما با کارشناسان در ارتباط باشید. عمق کار اینگونه موارد نشانه لاکپشت در گنج یابی هشت متر و درازای تونل سی متر خواهد بود.

مطلب بعدی 👈 نشانه شتر

error: Content is protected !!