نشانه مار

نشانه مار

نشانه مار کُهن ترین نماد باستانیست که سُمبُلَ باروری، پاسبان مقبره و از دشوارترین طلسمات هستی به شمار میرود. مار نزد یونانیان الهه پزشکی، نزد سومریان الهه زایایی و نزد ایرانیان باستان محترم شمرده شده است. نشانه مار در زمینه گنج و دفینه یابی تفاسیر متفاوتی را خواهد داشت که در ادامه مطلب به آنها خواهیم پرداخت.

نشانه مار طویل، برجسته / حک شده

نشانه مار گنج

نماد مار طویل (کشیده شده) به دو صورت برجسته و حکاکی شده توسط معماران دوران باستان بر روی سنگ، صخره و خشتها طراحی شده است. هنگامی که مار طویل، برجسته باشد نماد دفینه تاجران مسیحیست و با یکی از پیچیده ترین طلسمات محافظت میگردد. در جهت دم مار سنگچین، صخره غریب و تپه نمایان است چنانکه گویید هدف آشکاراست لذا مسله دشوارتر است و آن تنها راه انحرافیست. در صورتی که نماد طویل مار در زمینه گنج و دفینه یابی، حکاکی شده (حفر شده) باشد، نماد دفینه مردمان جنگجو و راهزن است، دفینه ای کوچک درون چاهی بس عمیق در جهت دید مار نمایان خواهد گشت.

نشانه مار حلقوی / چنبر زده

علامت مار گنج

علامت مار در صورتی که به شکل حلقوی یا دایره باشد نمادیست شاهی، هدف دقیقا زیر نماد بوده و تله های متعددی آن را پوشش میدهند. مار حلقوی روی سنگ و صخره از نایاب ترین نشانهای باستانیست که ظریفترین معماری و بهترین مکان جغرافیایی را داراست، این موضوع بیانگر شاخص پتانسیل وجود دفینه نسبت به محیط میباشد.

نشانه مار و صلیب / بوسه دو مار

مار روی سنگ دفینه

جُفت مار هنگامی که در هم میپیچند نماد عشق جاودانه، قدرت الهی و صمیمت را بازگو میکنند، نشان این عشق، بوسه ایست که در دنیای باستان توسط حکاکان طراحی و به روح در هم پیوسته زن و شوهر نسبت داده شده است. بنابر این موضوع جُفت مار به قبور زن و شوهری اشاره دارد که باهم دفن شده اند. اینگونه قبور دارای جواهرات بسیار گرانبها و همچنین دارای محافظت هایی نیز هستند. در جهت شرق نماد اشاره هایی از محیط هدف را مشخص میکنند. در صورتی که جُفت مار همراه با صلیب باشند به مقبره کشیش مسیحی یا پاپ بزرگ اشاره دارند. اینگونه قبور نزدیک زیارتگاهای مسیحی چون کلیسا واقع شده اند. هدف خرابه های کلیسا در محیط باستانی میباشد.

نشانه مار متهاجم / مدافع

نشانه دو مار گنج

نماد مار در صورتی که به شکل مهاجم، مدافع و یا دهان باز باشد دارای دفینه ایست که توسط یکی از موارد سحر، جادو، طلسم، تله و سم محافظت میگردد. این نشان اغلب در دوره های اشکانی و ساسانی به کار رفته است و همچنین اغلب هدف در جهت تهاجم مار قرار گرفته است. مطلب سایت هیستوری آسیاتیک به پایان رسید.

مطلب بعدی 👈 تومولوس تپه باستانی

error: Content is protected !!