نشانه شمشیر

نشانه شمشیر

نشانه شمشیر نمادی از قدرت باستان، جنگ و دفاع نزد مردمان بوده و همواره محترم شمرده شده است. در ادامه با کاربردهای تاریخی نشانه شمشیر و اهمیت آن در گنج و دفینه یابی میپردازیم.

(بیشتر…)

نشانه چشم

نشانه چشم

نشانه چشم در ایران باستان نمادی از جهان بینی بوده و نزد مردمان به عنوان یکی از حواس پنجگانه، برتر شمرده می شده است. نشانه چشم در زمینه گنج یابی مربوط به دو دوره حکومتی اشکانی و ساسانی می باشد که در ادامه به آنها مفصل خواهیم پرداخت.

(بیشتر…)

نشانه صلیب در گنج یابی

نشانه صلیب در گنج یابی

نشانه صلیب در گنج یابی از دیرباز نزد مسیحیان کاتولیک و پروتستان نماد مقدسی بوده و کاربردهای آیینی مختلفی داشته است. معمولا حکاکی های صلیبی در دوره های بیزانس، روم باستان و بعد از آن اشاره به مقبره های سرداری، تجاران کبیر و پاپ های کلیسا اشاره مستقیم دارد. در ادامه به کاربرد تاریخی و رمزگشایی این نماد در زمینه دفینه یابی پرداخته و به جنبه های مختلف چگونگی کشف ورودی های مخفی و نهان اشاره خواهیم نمود. 

(بیشتر…)

نشانه آلت تناسلی در گنج یابی

نشانه آلت تناسلی در گنج یابی

نشانه آلت تناسلی در گنج یابی نماد قوم گرایی، مرد سالاری و تفکیک جنسیتی بوده که به عنوان سنگ قبر حاکمان محلی، سرداران نظامی و وزیران درباری در دوره های مختلف باستانی شناسی کاربرد مهم داشته است. علامت آلت تناسلی زنانه نیز در بازه های مختلف زمانی بیانگر قبور ملکه بانو ساسانی، جایگاه سلطنتی والا و جواهرات گرانبهای اوست. در ادامه مطلب به رمزگشایی و تفسیر این نماد توسط کارشناسان و اساتید خبره دیرینه شناسی به صورت تخصصی و مفصل خواهیم پرداخت.

(بیشتر…)

نشانه لاکپشت در گنج یابی

نشانه لاکپشت در گنج یابی

نشانه لاکپشت در گنج یابی مفاهیم متعددی را در برمیگیرد که در این مطلب بر اساس منابع تاریخی معتبر به آنها خواهیم پرداخت. در ایران باستان و نزد مردمان لاکپشت نماد استقامت و آبادی بوده است. لذا در دوره های مختلف تاریخی تندیس و پیکره آن ساخته شده و هدایایی به عنوان پیشکش کنار آن مخفی می شده است. همچنین این نماد برای مقبره سرداران اشکانی و بزرگان قبلیه های مناطق غربی ایرانَ قدیم استفاده میشده است. همین موضوع باعث شد بعدها در دوران ساسانی به عنوان نماد شاهی در کروکی و نسخه ها بیانگر مقبره باشد.

(بیشتر…)

error: Content is protected !!