نشانه لاکپشت در گنج یابی

نشانه لاکپشت در گنج یابی مفاهیم متعددی را در برمیگیرد که در این مطلب بر اساس منابع تاریخی معتبر به آنها خواهیم پرداخت. در ایران باستان و نزد مردمان لاکپشت نماد استقامت و آبادی بوده است. لذا در دوره های مختلف تاریخی تندیس و پیکره آن ساخته شده و هدایایی به عنوان پیشکش کنار آن مخفی می شده است. همچنین این نماد برای مقبره سرداران اشکانی و بزرگان قبلیه های مناطق غربی ایرانَ قدیم استفاده میشده است. همین موضوع باعث شد بعدها در دوران ساسانی به عنوان نماد شاهی در کروکی و نسخه ها بیانگر مقبره باشد.

(بیشتر…)