نشانه دست در گنج یابی

نشانه دست در گنج یابی در طول تاریخ بشر، همواره به صورت نمادی مهم در بردارنده ی فداکاری، دوستی و ارزش متقابل بوده است. قدمت آن بر روی سنگها، چوب و فلزات به ما قبل از تاریخ برگشته و این مسله بیانگر ارزش نماد دست نزد مردمان ایران باستان میباشد. جالب توجه است که دست بدون انگشت شصت به خزینه مغولین اشاره دارد. در این مطلب به صورت اختصاصی در مورد علامت دست در دفینه یابی اهمیت آن در دوره های مختلف تاریخی میپردازیم پس با ما همراه باشید.

(بیشتر…)