نشانه آلت تناسلی در گنج یابی

نشانه آلت تناسلی در گنج یابی نماد قوم گرایی، مرد سالاری و تفکیک جنسیتی بوده که به عنوان سنگ قبر حاکمان محلی، سرداران نظامی و وزیران درباری در دوره های مختلف باستانی شناسی کاربرد مهم داشته است. علامت آلت تناسلی زنانه نیز در بازه های مختلف زمانی بیانگر قبور ملکه بانو ساسانی، جایگاه سلطنتی والا و جواهرات گرانبهای اوست. در ادامه مطلب به رمزگشایی و تفسیر این نماد توسط کارشناسان و اساتید خبره دیرینه شناسی به صورت تخصصی و مفصل خواهیم پرداخت.

(بیشتر…)