نشانه شتر در گنج یابی

نشانه شتر در گنج یابی تفاسیر گوناگونی را در بر میگیرد که بر اساس دوره های مختلف باستان شناسی به آنها میپردازیم. شتر از دیرباز میان اقوام ایرانی نمادی از صبر و مقاومت بوده است که در اکثر شهرها و محوطه های باستانی میتوان پیکره آن را که از سنگ و صخره ساخته شده است مشاهده نمود. همین موضوع باعث شده تا شتر مورد احترام باشد و دفینه هایی اعم از پیشکش مردمی و شاهی به آن نسبت داده شوند. در ادامه به تفسیر علامت شتر در دفینه یابی خواهیم پرداخت.

(بیشتر…)