نشانه صلیب در گنج یابی

نشانه صلیب در گنج یابی از دیرباز نزد مسیحیان کاتولیک و پروتستان نماد مقدسی بوده و کاربردهای آیینی مختلفی داشته است. معمولا حکاکی های صلیبی در دوره های بیزانس، روم باستان و بعد از آن اشاره به مقبره های سرداری، تجاران کبیر و پاپ های کلیسا اشاره مستقیم دارد. در ادامه به کاربرد تاریخی و رمزگشایی این نماد در زمینه دفینه یابی پرداخته و به جنبه های مختلف چگونگی کشف ورودی های مخفی و نهان اشاره خواهیم نمود. 

(بیشتر…)