برچسب: نشانه های گنج و دفینه

نشانه پله

نشانه پله

نشانه پله نماد صعود به تعالی بوده و نزد مردمان باستان، از لحاظ عروج و بالاروی دارای اهمیت ویژه ای میباشد. در ادامه با نشانه پله در زمینه گنج یابی و رمزگشایی آن آشنا خواهید شد.

(بیشتر…)

نشانه شیر

نشانه شیر

نشانه شیر نماد شجاعت، شکوه و تمدنَ باستان بوده که نزد مردمان لقب سلطان حیوانات و روح نگهبان را از آن خود کرده است. نشانه شیر همواره اشاره به درجه و مرتبه های شاهی دارد. در ادامه با رمزگشایی و کاربرد آن در زمینه گنج یابی میپردازیم، با ما همراه باشید.

(بیشتر…)

نشانه شمشیر

نشانه شمشیر

نشانه شمشیر نمادی از قدرت باستان، جنگ و دفاع نزد مردمان بوده و همواره محترم شمرده شده است. در ادامه با کاربردهای تاریخی نشانه شمشیر و اهمیت آن در گنج و دفینه یابی میپردازیم.

(بیشتر…)

نشانه چشم

نشانه چشم

نشانه چشم در ایران باستان نمادی از جهان بینی بوده و نزد مردمان به عنوان یکی از حواس پنجگانه، برتر شمرده می شده است. نشانه چشم در زمینه گنج یابی مربوط به دو دوره حکومتی اشکانی و ساسانی می باشد که در ادامه به آنها مفصل خواهیم پرداخت.

(بیشتر…)

نشانه صلیب در گنج یابی

نشانه صلیب در گنج یابی

نشانه صلیب در گنج یابی از دیرباز نزد مسیحیان کاتولیک و پروتستان نماد مقدسی بوده و کاربردهای آیینی مختلفی داشته است. معمولا حکاکی های صلیبی در دوره های بیزانس، روم باستان و بعد از آن اشاره به مقبره های سرداری، تجاران کبیر و پاپ های کلیسا اشاره مستقیم دارد. در ادامه به کاربرد تاریخی و رمزگشایی این نماد در زمینه دفینه یابی پرداخته و به جنبه های مختلف چگونگی کشف ورودی های مخفی و نهان اشاره خواهیم نمود. 

(بیشتر…)

error: Content is protected !!