برچسب: نشانه گنج

نشانه لاکپشت در گنج یابی

نشانه لاکپشت در گنج یابی

نشانه لاکپشت در گنج یابی مفاهیم متعددی را در برمیگیرد که در این مطلب بر اساس منابع تاریخی معتبر به آنها خواهیم پرداخت. در ایران باستان و نزد مردمان لاکپشت نماد استقامت و آبادی بوده است. لذا در دوره های مختلف تاریخی تندیس و پیکره آن ساخته شده و هدایایی به عنوان پیشکش کنار آن مخفی می شده است. همچنین این نماد برای مقبره سرداران اشکانی و بزرگان قبلیه های مناطق غربی ایرانَ قدیم استفاده میشده است. همین موضوع باعث شد بعدها در دوران ساسانی به عنوان نماد شاهی در کروکی و نسخه ها بیانگر مقبره باشد.

(بیشتر…)

نشانه شتر در گنج یابی

نشانه شتر در گنج یابی

نشانه شتر در گنج یابی تفاسیر گوناگونی را در بر میگیرد که بر اساس دوره های مختلف باستان شناسی به آنها میپردازیم. شتر از دیرباز میان اقوام ایرانی نمادی از صبر و مقاومت بوده است که در اکثر شهرها و محوطه های باستانی میتوان پیکره آن را که از سنگ و صخره ساخته شده است مشاهده نمود. همین موضوع باعث شده تا شتر مورد احترام باشد و دفینه هایی اعم از پیشکش مردمی و شاهی به آن نسبت داده شوند. در ادامه به تفسیر علامت شتر در دفینه یابی خواهیم پرداخت.

(بیشتر…)

نشانه دست در گنج یابی

نشانه دست در گنج یابی

نشانه دست در گنج یابی در طول تاریخ بشر، همواره به صورت نمادی مهم در بردارنده ی فداکاری، دوستی و ارزش متقابل بوده است. قدمت آن بر روی سنگها، چوب و فلزات به ما قبل از تاریخ برگشته و این مسله بیانگر ارزش نماد دست نزد مردمان ایران باستان میباشد. جالب توجه است که دست بدون انگشت شصت به خزینه مغولین اشاره دارد. در این مطلب به صورت اختصاصی در مورد علامت دست در دفینه یابی اهمیت آن در دوره های مختلف تاریخی میپردازیم پس با ما همراه باشید.

(بیشتر…)

error: Content is protected !!